2009-01-15

           TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden Tapu Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısına, Ak Parti Bartın Milletvekili Av.Yılmaz TUNÇ’un verdiği önergeyle  Kamuoyunda 2-B olarak da bilinen orman özelliğini yitirmiş alanların, kadastro işlemlerinin yapılarak, Hazine adına tescil edilmesine imkan sağlayan bir madde eklendi.

Eklenen madde, Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin kadastro ve tescilini düzenliyor.

Orman kadastro komisyonlarınca, Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler; kullanım durumları dikkate alınarak, varsa üzerinde ihdas edilen yeni yerlerin kime ait olduğu, kimler tarafından, ne zamandan beri kullanıldığı kadastro tutanağında gösterilerek, belirtilen askı ilanı hariç, diğer ilanlar olmadan öncelikle kadastrosu yapılarak, Hazine adına tescil edilecek.

Yapılacak kadastro çalışmaları, ikinci kadastro sayılmayacak.
Kadastro sırasında, orman ve Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin sınır nokta ve hatları; orman kadastro tutanakları esas alınarak, en az bir orman yüksek mühendisi ya da orman mühendisinin katıldığı kadastro ekibince, zemine aplike edilecek.
Bu çalışmalar sırasında kadastro veya orman haritalarında düzeltmeyi gerektiren tutanak, pafta ve zemin uyumsuzluğu, kadastro ekibince teknik mevzuata uygun hale getirilecek.

Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, daha önce tescil edilmiş olduğuna bakılmaksızın, Maliye Bakanlığının talebiyle kullanım durumları dikkate alınarak, ifraz (bölme) veya tevhit (birleştirme) de yapılabilecek.

Kadastro, ifraz ve tescil işlemleri, İmar Kanunu ile Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunundaki kısıtlamalara tabi olmayacak.

Tapu Kanununa eklenen maddenin gerekçesinde “Orman kadastro çalışmaları büyük ölçüde tamamlandığı halde hukuki, teknik ve uygulamadan doğan çeşitli hata ve eksiklikler nedeniyle bugüne kadar büyük bir kısmi tescil edilememiştir. Bu alanlarda yapılan kadastro çalışmalarının hızlı ve sorunsuz bir şekilde tescilinin sağlanması için kanunu bir düzenleme ihtiyacı doğmuştur.” Denildi.